Go to Top

  PRIJAVA
  IME I PREZIME
  ADRESA
  GRAD
  KONTAKT TELEFON:
  E-MAIL ADRESA
  PRIJAVLJUJEM SE ZA POZICIJU
  PORUKA
  OKAČI CV(u PDF formatu do 2mb):

  Saglasan sam da se moji dostavljeni podaci prikupljaju i čuvaju radi dalje komunikacije

  close-link

   Popunjavanjem ovog fomulara poslali ste zahtev našem tehničkom timu koji će proveriti mogućnost realizacije Vaše usluge i kontaktira će Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala Vam na poverenju.

   * IME I PREZIME
   * E-MAIL ADRESA
   * ADRESA
   * GRAD
   FIKSNI TELEFON:
   * KONTAKT TELEFON:
   * NAPOMENA:

   Saglasan sam da se moji dostavljeni podaci prikupljaju i čuvaju radi dalje komunikacije

   close-link

    PRIJAVA
    NAME AND SURNAME
    ADDRESS
    CITY
    CONTACT PHONE:
    E-MAIL ADDRESS
    I AM APPLYING FOR A POSITION
    MESSAGE
    ATTACH CV(in PDF format up to 2mb):

    I agree that my submitted data is collected and stored for further communication

    close-link

     PRIJAVA
     NAME UND NACHNAME
     DIE ANSCHRIFT
     STADT
     KONTAKT-TELEFON
     E-MAIL-ADDRESSE
     ICH BEWERBE MICH UM EINE STELLE
     BOTSCHAFT
     Choose File (im PDF-Format bis zu 2 MB):

     Ich stimme zu, dass meine übermittelten Daten zur weiteren Kommunikation erhoben und gespeichert werden

     close-link