Da li je usluga aktivna odmah nakon montaže?

Ne radi Vam daljinski upravljač?

Kakva je stabilnost usluga na optici?

Zašto optičko vlakno mora da se postavi u visini plafona?

Da li WiFi ruter zrači?

Usluga televizije je prestala sa radom?

Internet je prestao sa radom?

Ne znate WiFi šifru?

Koliki prostor pokriva WiFi mreža?

WiFi ruter ne pokriva sve prostorije?

Da li može da se koristi jedan daljinski za STB uređaj i TV?

Da li je moguće portovanje rutera?

Pretraga kanala na mSAT TV?

Ne radi Vam daljinski upravljač?

Usluga televizije je prestala sa radom?

Da li može da se koristi jedan daljinski za STB uređaj i TV?

Pretraga kanala na mSAT TV?

Da li WiFi ruter zrači?

Internet je prestao sa radom?

Koliki prostor pokriva WiFi mreža?

Ne znate WiFi šifru?

WiFi ruter ne pokriva sve prostorije?

Da li je moguće portovanje rutera?

Da li je usluga aktivna odmah nakon montaže?

Kakva je stabilnost usluga na optici?

Zašto optičko vlakno mora da se postavi u visini plafona?