Specifikacija

BOX 4 / Fiksna + Net 20 + m:SAT TV Plus + Omorika 3

Neograničeni
razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, m:tel RS, m:tel CG i m:tel Austrija mreže, razgovori ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju.

do 20/4 Mb/s

M:SAT PLUS
150+ kanala
(20 HD kanala)

OMORIKA 3

3GB
interneta

Neograničeno
Nacionalni minuti
SMS
Neograničeno Viber

BENEFITI

mts Disk 30 GB

do 5 meseci po 1 din.*

3.849din

3.799din

*Uz ugovornu obavezu i eRacun bez uređaja
**Mesecna naknada bez eRacuna, ugovorne
obaveze i uređaja iznosi 4.149 dinara

Uslovi BOX 4 promocije FIKSNA + NET 20 + m:SAT tv Plus/Max + Omorika 3/Omorika 15:

  • prvih 5 meseci po 1 dinar – za korisnike BOX 4 paketa koji su u ovaj paket uključili dve nove usluge, uz ugovornu obavezu na 24 meseca,
  • prva 3 meseca po 1 dinar – za korisnike koji uvedu jednu novu uslugu i opredele se za BOX 4 paket, uz ugovornu obavezu na 24 meseca,
  • prvi 1 mesec po 1 dinar – za korisnike koji već koriste internet, m:SAT tv, fiksnu i mobilnu liniju i opredele se za BOX 4 paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca.

Promocija traje do 31. decembra 2021. godine.

Korisnik može da aktivira do tri dodatna STB uređaja. Dodatni STB uređaj se korisniku dodeljuje po zahtevu korisnika. Nakon isteka ugovorne obaveze za m:SAT tv paket (FIKSNA + NET 20 + m:SAT tv Plus/Max + Omorika 3/Omorika 15), dodatni STB uređaj koji je bio u promociji se naplaćuje po standardnom cenovniku definisanom za ovu uslugu van promocije.

Korisnik m:SAT tv usluge koji potpiše ugovor za BOX 4 paket sa m:SAT tv uslugom (FIKSNA + NET 20 + m:SAT tv Plus/Max + Omorika 3/Omorika 15) dobija besplatno jedan STB uređaj, i ako je do tada plaćao dodatni STB uređaj uz m:SAT tv uslugu.