Specifikacija

BOX 3 / Fiksna + TV Start + Omorika3

Neograničeni
razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju

IRIS START TV PAKET
170+ Lista kanala
(96 HD kanala)

Video klub
1.300 + naslova

Napredne funkcionalnosti:
Pauziraj

OMORIKA 3

3GB
interneta

NEOGRANIČENO
Nacionalni minuti
SMS

BENEFITI

mts TV GO

mts Disk 30 GB

do 12 meseci po 1 din.*

3.249din

3.199din

*Uz ugovornu obavezu i eRacun bez uređaja
**Mesecna naknada bez eRacuna, ugovorne
obaveze i uređaja iznosi 3.549 dinara

Uslovi BOX 3 promocije:

  • 12 meseci po 1 dinar – za nove korisnike koji nemaju mts usluge ili koji imaju samo uslugu fiksne i/ili mobilne postpejd linije, a odluče se za uvođenje optičke infrastrukture i BOX 3 paketa, uz ugovornu obavezu na 24 meseca,
  • prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge (Fiksna + iris TV + MOB), uz ugovornu obavezu na 24 meseca za BOX 3 paket,
  • prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge (Fiksna + iris TV + MOB), uz ugovornu obavezu na 24 meseca za BOX 3 paket,
  • prvi mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste fiksnu i mobilnu liniju i iris TV i opredele se za BOX 3 paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 3 paket.Promocija 12 meseci po 1 dinar traje do 31. oktobra 2021, dok promocije 10/5/1 mesec 50% popusta na mesečnu naknadu traju do 31. decembra 2021. godine.

** HD kanali su dostupni tamo gde postoje tehničke mogućnosti.
Internet brzine od 100/20 Mb/s, 200/80 Mb/s i 400/160 Mb/s su dostupne samo na optičkoj infrastrukturi.

Korisnici BOX 3 paketa sa internetom koji imaju realizovanu optičku infrastrukturu imaju duplo veću upload brzinu interneta u odnosu na korisnike Net paketa sa istom internet brzinom (važi za brzine Net 100, Net 200 i Net 400).

Po 1 dinar od svakog mesečnog računa za BOX paket izdvajamo u Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.

Korišćenje BOX 3 paketa počinje od dana kada je realizovana poslednja usluga iz BOX paketa. U prelaznom periodu biće vam aktivirane pojedinačne usluge po specijalnim uslovima. Aktivirane pojedinačne usluge naplaćuju se srazmerno broju dana tokom trajanja prelaznog perioda.

Mesečna naknada za BOX 3 paket važi uz ugovornu obavezu na 24 meseca i uslugu eRačun. Nakon isteka ugovorne obaveze naplaćuje vam se cena mesečne naknade bez ugovorne obaveze.

Ukoliko potpišete ugovornu obavezu bez usluge eRačun, naknadno možete da se prijavite za eRačun i u tom slučaju plaćate cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu i uslugu eRačun (bez obzira kada se u toku meseca prijavite za uslugu, za tekući mesec naplatiće vam se mesečna naknada sa uračunatim popustom od 50 dinara za uslugu eRačun). Sa druge strane, ukoliko otkažete uslugu eRačun povećava vam se cena mesečne naknade i u tom slučaju plaćate cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu bez usluge eRačun (koja je viša za 50 dinara).

Da bi vaša ušteda bila još veća, dodajte u BOX jednu ili dve fiksne linije.

Tokom trajanja ugovara, u svakom trenutku, možete preći na BOX 3 paket veće cenovne vrednosti. Ukoliko se tokom trajanja ugovora odlučite da pređete na BOX 4, potpisujete novi ugovor za BOX 4 paket na 24 meseca. Promena izabranog BOX paketa na paket sa nižom naknadom nije moguća za vreme trajanja ugovorne obaveze.