Specifikacija

BOX 3 / Fiksna + Net50/Net200 + TV Plus

Neograničeni
razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju

do 50/8 Mb/s

Optika
do 200/80 Mb/s

PLUS TV PAKET
200+ Lista kanala
(85 HD kanala)

Video klub
2.900 + naslova

Napredne funkcionalnosti:
Pauziraj
Gledaj unazad (7 dana)

U ponudu su uključeni:
Porodični mix
Stingray Music

BENEFITI

mts TV GO

do 12 meseci po 1 din.*

3.499din

3.449din

*Uz ugovornu obavezu i eRacun bez uređaja
**Mesecna naknada bez eRacuna, ugovorne
obaveze i uređaja iznosi 3.799 dinara

Uslovi BOX 3 promocije:

  • prvih 12 meseci po 1 dinar – za nove korisnike koji nemaju mts usluge ili koji imaju samo uslugu fiksne telefonske linije a odluče se za uvođenje BOX 3 paketa preko optičke infrastrukture,
  • prvih 6 meseci po 1 dinar – za korisnike koji imaju optičku infrastrukturu a odluče se za uvođenje jedne nove usluge, kao i za korisnike koji nemaju optičku infrastrukturu a odluče se za uvođenje dve nove usluge (Fiksna + Net + MOB ili Fiksna + mts TV + MOB), uz ugovornu obavezu na 24 meseca za BOX 3 paket,
  • prva 3 meseca po 1 dinar – za korisnike koji uvedu optičku infrastrukturu uz potpisivanje nove ugovorne obaveze na 24 meseca za BOX 3 paket, kao i za korisnike koji nemaju optičku infrastrukturu a odluče se za uvođenje jedne nove usluge uz ugovornu obavezu na 24 meseca za BOX 3 paket,
  • prvi 1 mesec po 1 dinar – za korisnike koji već koriste sve usluge BOX 3 paketa, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Svi korisnici koji se u promo periodu opredele za novi BOX 3 paket, umesto povoljnosti 12/6/3/1 mesec po 1 dinar imaju na raspolaganju mogućnost kupovine uređaja.

Promocija BOX 3 paketa sa mobilnom linijom traje do 31.09.2021. godine.

** HD kanali su dostupni tamo gde postoje tehničke mogućnosti.
Internet brzine od 100/20 Mb/s, 200/80 Mb/s i 400/160 Mb/s su dostupne samo na optičkoj infrastrukturi.

Korisnici BOX 3 paketa sa internetom koji imaju realizovanu optičku infrastrukturu imaju duplo veću upload brzinu interneta u odnosu na korisnike Net paketa sa istom internet brzinom (važi za brzine Net 100, Net 200 i Net 400).

Po 1 dinar od svakog mesečnog računa za BOX paket izdvajamo u Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.

Korišćenje BOX 3 paketa počinje od dana kada je realizovana poslednja usluga iz BOX paketa. U prelaznom periodu biće vam aktivirane pojedinačne usluge po specijalnim uslovima. Aktivirane pojedinačne usluge naplaćuju se srazmerno broju dana tokom trajanja prelaznog perioda.

Mesečna naknada za BOX 3 paket važi uz ugovornu obavezu na 24 meseca i uslugu eRačun. Nakon isteka ugovorne obaveze naplaćuje vam se cena mesečne naknade bez ugovorne obaveze.

Ukoliko potpišete ugovornu obavezu bez usluge eRačun, naknadno možete da se prijavite za eRačun i u tom slučaju plaćate cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu i uslugu eRačun (bez obzira kada se u toku meseca prijavite za uslugu, za tekući mesec naplatiće vam se mesečna naknada sa uračunatim popustom od 50 dinara za uslugu eRačun). Sa druge strane, ukoliko otkažete uslugu eRačun povećava vam se cena mesečne naknade i u tom slučaju plaćate cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu bez usluge eRačun (koja je viša za 50 dinara).

Da bi vaša ušteda bila još veća, dodajte u BOX jednu ili dve fiksne linije.

Tokom trajanja ugovara, u svakom trenutku, možete preći na BOX 3 paket veće cenovne vrednosti. Ukoliko se tokom trajanja ugovora odlučite da pređete na BOX 4, potpisujete novi ugovor za BOX 4 paket na 24 meseca. Promena izabranog BOX paketa na paket sa nižom naknadom nije moguća za vreme trajanja ugovorne obaveze.