Specifikacija

BOX 2 / Mobilni net + m:Sat tv plus

M:SAT PLUS
150+ Lista kanala
(20 HD kanala)

100GB
Mobilnog interneta

BENEFITI

do 5 meseca po 1 din.

2.049din

1.999din

*Uz ugovornu obavezu i eRacun bez uređaja
**Mesecna naknada bez eRacuna, ugovorne
obaveze i uređaja iznosi 2.349 dinara

Uslovi BOX 2 promocije Mobilni NET + m:SAT tv

  • Prvih 5 meseci po 1 dinar – za korisnike koji nemaju nijednu od usluga Mobilni NET i m:SAT tv a uvedu ih, i opredele se za BOX 2 paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca,
  • Prva 3 meseca po 1 dinar –za korisnike koji uvode Mobilni NET ili m:SAT tv uslugu i opredele se za BOX 2 paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca,
  • Prvi mesec po 1 dinar –za korisnike koji već koriste Mobilni NET i m:SAT tv uslugu i opredele se za BOX 2 paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca.

Svi korisnici koji se u promo periodu opredele za novi BOX 2 paket prvih pet meseci mogu da uživaju u svim kanalima u okviru m:SAT tv usluge!

Promocija traje do 31. decembra 2021. godine.

Mesečna naknada za BOX 2 paket važi uz ugovornu obavezu na 24 meseca i uslugu eRačun. Nakon isteka ugovorne obaveze korisniku se naplaćuje cena mesečne naknade bez ugovorne obaveze.

Ukoliko korisnik potpiše ugovornu obavezu bez usluge eRačun, naknadno može da se prijavi za eRačun i u tom slučaju plaća cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu i uslugu eRačun (bez obzira kada se u toku meseca prijavi za uslugu, za tekući mesec naplatiće mu se mesečna naknada sa uračunatim popustom od 50 dinara za uslugu eRačun). Sa druge strane, ukoliko korisnik otkaže uslugu eRačun povećava mu se cena mesečne naknade i u tom slučaju plaća cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu bez usluge eRačun (koja je viša za 50 dinara).

Korisnik može da aktivira do tri dodatna STB uređaja. Dodatni STB uređaj se korisniku dodeljuje po zahtevu korisnika. Nakon isteka ugovorne obaveze za m:SAT tv paket (Mobilni NET + m:SAT tv), dodatni STB uređaj koji je bio u promociji se naplaćuje po standardnom cenovniku definisanom za ovu uslugu van promocije.

Korisnik m:SAT tv usluge koji potpiše ugovor za BOX 2 paket sa m:SAT tv uslugom (Mobilni NET + m:SAT tv) dobija besplatno jedan STB uređaj, i ako je do tada plaćao dodatni STB uređaj uz m:SAT tv uslugu.