Specifikacija

BOX 2 / Fiksna + TV Start paket

Neograničeni
razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju

IRIS START TV PAKET
170+ Lista kanala
(96 HD kanala)

Video klub
1.300 + naslova

Napredne funkcionalnosti:
Pauziraj

BENEFITI

do 12 meseci po 1 din.*

1.959din

1.909din

*Uz ugovornu obavezu i eRacun bez uređaja
**Mesecna naknada bez eRacuna, ugovorne
obaveze i uređaja iznosi 2.259 dinara

Uslovi BOX 2 promocije:

• 12 meseci po 1 dinar – za nove korisnike koji nemaju mts usluge ili koji imaju samo uslugu fiksne linije a odluče se za uvođenje optičke infrastrukture i BOX 2 paketa, uz ugovornu obavezu na 24 meseca,
• prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge putem bakarne infrastrukture (Fiksna + iris TV), uz ugovornu obavezu na 24 meseca za BOX 2 paket,
• prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji zadržavaju postojeću infrastrukturu a odluče se za uvođenje jedne nove usluge (Fiksna + iris TV), uz ugovornu obavezu na 24 meseca za BOX 2 paket,
• prvi mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste fiksnu liniju i iris TV i opredele se za BOX 2 paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 2 paket.

Promocija 12 meseci po 1 dinar traje do 31. oktobra 2021, dok promocije 10/5/1 mesec 50% popusta na mesečnu naknadu traju do 31. decembra 2021. godine.

** HD kanali su dostupni tamo gde postoje tehničke mogućnosti.

Po 1 dinar od svakog mesečnog računa za BOX paket izdvajamo u Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.

Korišćenje BOX 2 paketa počinje od dana kada je realizovana poslednja usluga iz BOX paketa. U prelaznom periodu biće vam aktivirane pojedinačne usluge po specijalnim uslovima. Aktivirane pojedinačne usluge naplaćuju se srazmerno broju dana tokom trajanja prelaznog perioda.

Mesečna naknada za BOX 2 paket važi uz ugovornu obavezu na 24 meseca i uslugu eRačun. Nakon isteka ugovorne obaveze korisniku se naplaćuje cena mesečne naknade bez ugovorne obaveze.

Ukoliko korisnik potpiše ugovornu obavezu bez usluge eRačun, naknadno može da se prijavi za eRačun i u tom slučaju plaća cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu i uslugu eRačun (bez obzira kada se u toku meseca prijavi za uslugu, za tekući mesec naplatiće mu se mesečna naknada sa uračunatim popustom od 50 dinara za uslugu eRačun). Sa druge strane, ukoliko korisnik otkaže uslugu eRačun povećava mu se cena mesečne naknade i u tom slučaju plaća cenu mesečne naknade uz ugovornu obavezu bez usluge eRačun (koja je viša za 50 dinara).

Da bi vaša ušteda bila još veća, dodajte u BOX 2 jednu ili dve fiksne linije.

Tokom trajanja ugovara, u svakom trenutku, možete preći na BOX 2 paket veće cenovne vrednosti. Ukoliko se tokom trajanja ugovora odlučite da pređete na BOX 3 ili BOX 4, potpisujete novi ugovor za BOX 3 odnosno BOX 4 paket na 24 meseca. Promena izabranog BOX paketa na paket sa nižom naknadom nije moguća za vreme trajanja ugovorne obaveze.