Specifikacija

Supernova / Super Par Start

do 80 Mb/s

Optika
do 150 Mb/s

Preko 210 radio i TV kanala
preko 30 HD kanala
do 3 STB / CAM uređaja
3 naloga za mobilni
Arena Sport, Superstar

BENEFITI

*Prvih 6 meseci po 1 din za nove korisnike

2.699din

1rsd/mes

*prvih 6 meseci

Uslov za priključenje odabranih usluga je da na lokaciji priključka postoje tehničke mogućnosti za priključenje. U zavisnosti od tehničkih mogućnosti, isporuka medijskog sadržaja digitalne televizije, interneta i fiksne telefonije može ići preko koaksijalnog ili optičkog kabla.

Programska šema će zavisiti od tehničkih mogućnosti na određenoj teritoriji. Prikazana programska šema ne uključuje lokalne / regionalne TV stanice i radio stanice.

Svi iznosi su prikazani u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Po jednom zaključenom ugovoru korisnik može, na korišćenje, dobiti najviše 3 STB / CAM uređaja.

Usluge se tarifiraju od trenutka instalacije/aktivacije usluge. Ukoliko je priključenje izvršeno u toku meseca, visina mesečne naknade se utvrđuje srazmerno broju dana korišćenja usluge.