Specifikacija

Supernova / Super Par Start

do 80 Mb/s

Optika
do 150 Mb/s

Preko 210 radio i TV kanala
preko 30 HD kanala
do 3 STB / CAM uređaja
3 naloga za mobilni
Arena Sport, Superstar

BENEFITI

*do 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu

2.699din

1500 rsd/mes

*prvih 10 meseci

Uslov za priključenje odabranih usluga je da na lokaciji priključka postoje tehničke mogućnosti za priključenje. U zavisnosti od tehničkih mogućnosti, isporuka medijskog sadržaja digitalne televizije, interneta i fiksne telefonije može ići preko koaksijalnog ili optičkog kabla.

Programska šema će zavisiti od tehničkih mogućnosti na određenoj teritoriji. Prikazana programska šema ne uključuje lokalne / regionalne TV stanice i radio stanice.

Uslovi promocije Super par:

• 12 meseci po 1 dinar – za nove korisnike koji nemaju Supernova usluge ili koji imaju samo uslugu fiksne i/ili mobilne postpejd linije, a odluče se za uvođenje optičke infrastrukture i Super par paketa (Super par start, Super par start MOVE, Super par plus MOVE ili Super par max MOVE), uz ugovornu obavezu na 24 meseca,

• prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovornu obavezu na 24 meseca za Super par paket – Super par start MOVE, Super par plus MOVE ili Super par max MOVE,

• prvih 6 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovornu obavezu na 24 meseca za Super par paket – Super par start,

• prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge, uz ugovornu obavezu na 24 meseca za Super par paket – Super par start MOVE, Super par plus MOVE ili Super par max MOVE,

• prva 3 meseca 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge, uz ugovornu obavezu na 24 meseca za Super par paket – Super par start,

• prvi mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste fiksnu liniju, Super TV i Net i opredele se za Super par paket uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za Super par paket ili obnavljaju ugovornu obavezu uz prelazak na veći Super par paket.

Promocija 12 meseci po 1 dinar traje do 31. oktobra 2021, dok promocije 10/6/5/3/1 mesec 50% popusta na mesečnu naknadu traju do 31. decembra 2021. godine.

Svi iznosi su prikazani u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Po jednom zaključenom ugovoru korisnik može, na korišćenje, dobiti najviše 3 STB / CAM uređaja.

Usluge se tarifiraju od trenutka instalacije/aktivacije usluge. Ukoliko je priključenje izvršeno u toku meseca, visina mesečne naknade se utvrđuje srazmerno broju dana korišćenja usluge.