TELEDIREKT kompanija

O nama

Ko smo mi?

Teledirekt  je kompanija koja  je u proteklih  pet godina dokazala dinamičnost  poslovanja u partnerstvu sa Telekomom i od  prodajno orijentisane kompanije u oblasti telekomunikacija, postala kompanija sa ozbiljnim udelom u poslovima uvođenja optičke mreže.

 

Rukovodeći se politikom kvaliteta da se prema  korisniku treba odnositi  etično, da  korisnik treba da dobije tačne informacije i  kvalitetnu uslugu, Teledirekt je kroz intenzivan rad na terenu, približio  usluge Telekoma korisnicima širom Srbije pa  i u udaljenim  ruralnim oblastima.  Prodaja  usluga u sferi visoke tehnologije i završnica posla montaža optičke mreže, utemeljena je na poštovanju politike kvaliteta.

Izgradili smo i u kontinuitetu  razvijamo praksu obučavanja zaposlenih kako bi njihove veštine i znanje dale  najbolje rezultate. Akumulirano iskustvo u radu prodajnog tima, daje upravo efekte na  obim i kvalitet prodaje.

 

Korporativne vrednosti koje razvijamo su proaktivnost, upornost, poštovanje želja korisnika,  etičnost u radu sa korisnicima,  timski rad, otvorenost za promene  i stalna unapređenja.

 

Vizija Teledirekta

• Visoko pozicionirani partner Telekoma i kompanija sa zavidnim rejtingom u eksternoj javnosti sa konstantnim razvojem novih usluga.

• Istaknuta pozicija u prodaji telekomunikacionih usluga na domaćem tržištu.

 

• Partner sa visokim rejtingom kod Telekoma na projektu L4 -

Savremena usluga koja se nudi korisnicima i visok potencijal tržišta su ključni faktori perspektivnosti Teledirekta.

Klima međuljudskih odnosa je ono što čini rad u Teledirektu podsticajnim okruženjem. Nastojimo da pratimo zadovoljstvo i zaposlenih i  korisnika i da rešavamo ograničenja. 
Mlad tim koji unosi pozitivnu energiju u kompaniju, pokazuje želju da se razvija  i da usvaja nove veštine.  Uvažavajući upravo želje zaposlenih da se usavršavaju i napreduju formiran je interni trening centar, Centar za razvoj karijere.


Kao mlada kompanija  sa ubrzanim rastom, Teledirekt  uvodi korporativne događaje za zaposlene i članove porodica: dan kompanije, team building aktivnosti,  dodelu novogodišnjih paketića za decu zaposlenih.  

Korporativna kultura kompanije

Prodajno uslužna delatnost Teledirekta u kojoj se najdirektnije ostvaruje komunikacija sa korisnicima, postavila je u središte korporativnih vrednosti  profesionalnost u pružanju informacija i usluga korisnicima, etičnost, visok kvalitet usluge, ljubaznost  i podršku  korisnicima u svim fazama procesa  prodaje do momenta završetka usluge.

U internom okruženju  negujemo saradnju, timski rad, ambicioznost, posvećenost ciljevima. Nastojimo da pratimo zadovoljstvo i naših korisnika i naših zaposlenih  i da se rukovodimo rezultatima takvih istraživanja u kreiranju budućih odnosa.

Naš vozni park

Da bi svi bili brzi i efikasni potrudili smo se da obogatimo naš vozni park sa 65 udobnih automobila koji su brendirani i prepoznatljivi u Teledirektovim bojama.

Takav vid marketinga ne samo da je obezbedio komfor našim kolegama koji odlaze na teren, na čemu su oni jako zahvalni, već je postao i naš zaštitni znak.

 

Zaštita podataka korisnika

Teledirekt veliku pažnju posvećuje zaštiti podataka.

 

Sigurnost podataka je od posebnog značaja i na to se obavezuju novozaposleni u kompaniji Pravilnikom o poslovnoj tajni.

Kompanija  štiti poslovne podatke, korisničke podatke, podatke poslovnih partnera, lične podatke zaposlenih svim dostupnim i odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama koje joj stoje na raspolaganju, od neovlašćenog pristupa, neovlašćene upotrebe, gubitka ili prevremenog uništavanja.

Svaki  zaposleni je  u okviru svojih zadataka odgovoran za pružanje visokog nivoa zaštite podataka. Poštuje se  pravo na privatnost osoba čiji podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste.

Teledirekt  vodi računa o poverljivosti informacija i štiti poslovna dokumenta  od neovlašćenog pristupa. 

ZA NAŠE ZAPOSLENE, TELEDIREKT JE:

•    Kompanije koja  savremene telekomunikacione usluge  čini dostupnim korisnicima
•    Poslovni partner najvećem provajderu na domaćem tržištu Telekomu 
•    Mesto gde se intenzivno radi na sticanju   veština  prodaje
•    Okruženje sa podrškom i kolegijalnim odnosom
•    Kompanija koja je odgovorna prema korisnicima

 
DSC_4453 RD.jpg

TELEDIREKT d.o.o - partner Telekom Srbije
Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd
PIB: 107737752

UPUTSTVA

SAVETI

0800 110111

© 2019 Teledirekt sva prava zadržana.

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon